Oferta

Nasza kancelaria jako jedna z niewielu na rynku wspiera swoich Klientów świadcząc usługi z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego  i podatkowego, reprezentujemy Państwa interesy przed wszelkimi urzędami oraz sądami administracyjnymi.

 

Poza tym świadczymy oczywiście usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego obejmującego cały cykl funkcjonowania firmy, począwszy od wyboru optymalnej formy działalności, poprzez stworzenie projektu umowy spółki, sporządzenie niezbędnej dokumentacji w oparciu o przepisy prawa pracy, dbanie o właściwą jakość zawieranych przez firmę umów. Nadto, sporządzamy wezwania do zapłaty oraz gdy zajdzie taka potrzeba, reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowania upadłościowego i naprawczego. Udzielamy także profesjonalnego wsparcia w trakcie mediacji i negocjacji.

Prawo cywilne

 • przeprowadzamy analizy prawne,
 • sporządzamy umowy dotyczące Państwa firmy,
 • opiniujemy umowy dotyczące Państwa firmy,
 • sporządzamy opinie prawne,
 • sporządzamy wezwania do zapłaty,
 • sporządzamy pozwy, apelacje oraz pisma w toku postępowania sądowego,
 • reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi wszelkich instancji.

Prawo pracy

• sporządzamy regulaminy pracy,
• sporządzamy regulaminy wynagradzania,
• sporządzamy regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
• sporządzamy kontrakty menadżerskie,
• sporządzamy umowy o zakazie konkurencji,
• sporządzamy wypowiedzenia umów o pracę,
• odpowiadamy na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy,
• sporządzamy pozwy, apelacje oraz pisma w toku postępowania przed sądem pracy,
• reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi wszelkich instancji,
• doradzamy w zakresie restrukturyzacji i racjonalizacji zatrudnienia,
• doradzamy w zakresie możliwości i zasad obowiązujących w przypadku zatrudniania cudzoziemców.

Prawo spółek

 • przeprowadzamy analizy prawne,
 • pomagamy w wyborze optymalnych struktur prawnych działania przedsiębiorstwa,
 • pomagamy w zakładaniu spółek prawa handlowego,
 • pomagamy łączyć i przekształcać spółki,
 • przygotowujemy projekty umów spółek,
 • pomagamy w minimalizowaniu ryzyka związanego z prowadzoną działalnością.

Prawo podatkowe

 • przeprowadzamy analizy prawne,
 • sporządzamy wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe,
 • sporządzamy wnioski o umorzenie zaległości podatkowych,
 • sporządzamy wnioski o rozłożenie zaległości na raty w trybie pomocy de minimis,
 • reprezentujemy Państwa firmę w toku czynności sprawdzających,
 • reprezentujemy Państwa firmę w postępowaniu kontrolnym,
 • sporządzamy zastrzeżenia do protokołów kontrolnych,
 • reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowań podatkowych,
 • sporządzamy odwołania od decyzji podatkowych,
 • sporządzamy skargi do sądów administracyjnych oraz pisma w toku postępowania,
 • reprezentujemy naszych Klientów przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzamy opinie prawne.

Prawo administracyjne

 • sporządzamy wnioski, skargi, zarzuty,
 • reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowań przed organami administracji
 • sporządzamy zażalenia i odwołania w postępowaniach administracyjnych,
 • sporządzamy skargi do sądów administracyjnych
 • sporządzamy pisma w toku postępowania sądowoadministracyjnego,
 • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzamy opinie prawne.

Problematyka zw. z zatrudnianiem cudzoziemców

 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach dotyczących uzyskania zezwoleń na pracę,
 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach z zakresu legalizacji pobytu,
 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach z zakresu uzyskania obywatelstwa,
 • sporządzamy odwołania,
 • sporządzamy skargi do sądów administracyjnych
 • sporządzamy pisma w toku postępowania sądowoadminsitracyjnego,
 • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzamy apelacje, kasacje oraz pisma procesowe w toku postępowania,
 • reprezentujemy naszych Klientów przed sądem.

Pozostańmy w kontakcie

11 + 13 =

Adres

ul. Jagiellońska 44/ 19,
03 – 462 Warszawa

kontakt

+48 22 115 87 98
sekretariat@kuligwyporska.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Wiesławy Kulig-Wyporskiej z siedzibą w Warszawie (03-462) przy ul. Jagiellońskiej 44/19. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów w zakładce Polityka prywatności | Wiesława Kulig-Wyporska - Kancelaria Radcy Prawnego.