Wiesława Kulig – Wyporska


Właścicielka kancelarii, mediator, radca prawny z nieomal dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy w organach administracji państwowej, aktualnie praktykująca prawo we własnej kancelarii, specjalizująca się w prawie administracyjnym, w tym podatkowym.
Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.

Marlena Rębelska – Dyguda


Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w pracy w sądownictwie oraz organach administracji publicznej.
Aktualnie prowadzi prywatną praktykę reprezentując klientów w toku postępowań przed sądami powszechnymi, specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w szczególności zaś w prawie nieruchomości.

Jadwiga Cytryńska


Aplikantka adwokacka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku prawo oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych „PEDAGOGIUM” na kierunku pedagogika kryminologiczna, posiadająca doświadczenie w pracy na stanowisku prawnika w firmach i fundacjach.

Marta Lach


Asystentka, pełniąca funkcję łącznika pomiędzy poszczególnymi prawnikami a klientami.
Dobry duch naszej kancelarii.
 
 
 

Pakiety ryczałtowe z określonym limitem godzin na miesiąc:

MINI

1499

  • 6 godzin

MIDI

2499

  • 12 godzin

STANDARD

3999

  • 25 godzin

OPTIMUM

4499

  • 35 godzin

KOMFORT

5999

  • 60 godzin

Rozliczenie według stawek godzinowych:

GODZINA

400

Zlecenie prowadzenia konkretnych spraw:

1500 - 5000 zł

900

5000 - 10 000 zł

1800

10 000 - 50 000 zł

3600

50 000 - 200 000 zł

5400

 

200 000 - 2 000 000 zł

10 800

2 000 000 - 5 000 000 zł

15 000

powyżej 5 000 000 zł

25 000

 
 
 

Godziny pracy:

  • 10:00 - 17:30